Aby kit w tubie nie zasychał

Aby kit w tubie nie zasychał

Aby nie dopuścić do zasychania kitu czy kleju przechowywanego w kartuszu lub tubie, w wylocie stożkowej końcówki należy umieścić gwóźdź o dopasowanej średnicy. Zapobiegnie wyschnięciu preparatu, a w razie potrzeby łatwo go będzie usunąć. Gwoźdź wsuwamy jak najgłębiej tak, aby główką całkowicie przysłonił otwór w stożkowej końcówce kartusza z klejem lub kitem.