Bezpieczna drabina przy ścianie

Oparta o ścianę drabina będzie statyczna, jeżeli odległość jej dolnych końców od ściany budynku nie będzie mniejsza niż 1/4 wysokości oparcia. Przy mniejszej odległości może odpaść od ściany, gdy ktoś na nią wejdzie. Takie ustawienie nie oznacza wcale, że możemy pominąć fakt jej prawidłowego oparcia na twardym i równym podłożu w miarę stabilnym. Takie ustawienie jest szczególnie ważne przy wysokich drabinach.