Bezpieczne przecinanie

pila stolowaBezpieczne przecinanie

Praca na różnego rodzaju pilarkach stołowych stwarza duże niebezpieczeństwo urazów u obsługującego. Szczególnie niebezpiecznym momentem jest ostatnia faza przecinania, w której ręce obsługującego zbliżają się do wirującego brzeszczotu pilarki. Bezpieczeństwo mogą zapewnić dwa popychacze, którymi przesuwamy przedmiot i dociskamy do prowadnicy. Na czole popychacza trzeba wbić zaostrzony gwoździk.