Bezpieczniki w kieszeni

Bezpieczniki w kieszeni

Wszystkie domowe naprawy instalacji elektrycznej wymagają wyłączenia dopływu prądu poprzez wykręcenie bezpieczników zwykłych lub wyłączenie automatycznych. Jednakże dla własnego bezpieczeństwa warto na czas naprawy instalacji wykręcić całkowicie bezpieczniki ze skrzynki również te automatyczne i schować je do kieszeni lub złożyć w miejscu uniemożliwiającym ich przypadkowe włączenie w instalację w czasie jeszcze trwającej naprawy. Zróbmy to nawet wtedy,gdy nikogo nie ma w mieszkaniu.