Blokada drzwi w podłodze

Blokada drzwi w podłodze

Dobrą i skuteczną blokadę drzwi można wykonać samodzielnie w bardzo prosty sposób. W posadzce montujemy stalowy korpus blokady z obrotowo zamocowanym trzpieniem. Po wsunięciu trzpienia w korpus, drzwi można swobodnie otwierać i zamykać. Gdy odchylimy go do położenia pionowego, będzie stanowił opór dla szerszego otwarcia skrzydła. Blokadę należy zamocować w odpowiednim miejscu tak, aby osoba niepożądana nie mogła jej odchylić. Przy podniesionej blokadzie drzwi, powinny się tylko lekko uchylić.