Cięcie blachy powlekanej

Cięcie blachy powlekanej

Blach powlekanych nie wolno przecinać narzędziami wirującymi – piłami tarczowymi lub ściernicami – bo w miejscu cięcia wytopi się cynk z warstwy ochronnej. Mogą być natomiast przecinane tzw. niblerami, czyli nożycami stemplowymi, lub narzędziami ręcznymi. Przy wykonywaniu pokryć blaszanych przez firmy zwróćmy więc uwagę, czy pracownicy prawidłowo przycinają arkusze stosując zalecane narzędzia. Korozja blach bowiem może być groźna dla trwałości pokrycia.