Dolne podłączenie grzejnika

Coraz częściej instalacje centralnego ogrzewania prowadzi się w betonowej wylewce podłogowej. W takim wypadku nowoczesne grzejniki płytowe podłącza się do rur instalacyjnych za pomocą specjalnych przyłączy oddolnych – prostego bądź kątowego. Króćce podłączeniowe przyłączy mają standardowy rozstaw. Możliwe jest więc podłączenie grzejników płytowych różnych producentów. Przyłącza umożliwiają odcięcie dopływu wody do grzejnika.