Drabina bezpieczna

Drabina bezpieczna

Kiedy się pracuje na wysokości, korzystając z długiej drabiny, zawsze istnieje niebezpieczeństwo jej obsunięcia się szczególnie, gdy ustawimy ją na podłożu twardym i gładkim. Nie osunie się ona natomiast, gdy przynajmniej pod jedną nogę (lepiej pod obie) podłożymy ciężki worek lub torbę wypełnioną ziemią lub piaskiem. Najpewniej będzie ustawiona, gdy jej dolne oparcie będzie odsunięte od ściany budynku na 1/4 wysokości górnego oparcia o ścianę.