Drabina z podparciem

Częstym błędem przy prowadzeniu prac na dachu jest opieranie drabiny o jego krawędź okapową, a raczej o zamocowaną tam rynnę. Grozi to uszkodzeniem systemu rynnowego, a także zagraża bezpieczeństwu pracującego na drabinie. Unikniemy tego, przybijając do końców drabiny krótkie podpory z krawędziaków lub desek. Powinny mieć długość taką, aby koniec drabiny miał oparcie na pokryciu dachowym, a nie na rynnie.