Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Przy elektrycznym ogrzewaniu podłogowym kable grzejne mocuje się w specjalnych taśmach zaciskowych i przykrywa warstwą betonową. Wewnątrz niej powinien być też zatopiony czujniki mierzący temperaturę podłogi i przekazujący ją do urządzenia sterującego. Przy standardowym elektrycznym ogrzewaniu podłogowym warstwa dociskowa i betonu powinna mieó grubość około 5 cm. Jeżeli wykonujemy ogrzewanie akumulacyjne, grubość warstwy wynosi minimum 9 cm.