Kabel grzejny pod deskami

W podłogach z desek iglastych kable grzejne zasilane prądem układa się zwojami pomiędzy poszczególnymi legarami. Kabel, przechodzący do sąsiedniej przestrzeni, powinien być poprowadzony w wycięciu w legarze. Nie ulegnie wówczas uszkodzeniu. Pamiętajmy, aby pod kablami, a między legarami ułożyć izolację termiczną z wełny mineralnej. Na niej układa się stalową siatkę i dopiero do niej mocuje kabel grzejny, przywiązując go najczęściej miękkim drutem.