Kabel grzejny w koszu dachu

Elektryczne kable grzejne o odpowiednich mocach okłada się w koszach dachu, rynnach i wzdłuż okapu. Lekko podgrzewając zalegający na dachu śnieg łub lód powodującego szybkie topnienie, a tym samym zwiększają trwałość pokrycia. Do tego celu produkuje się kable w specjalnych osłonach. Mogą posłużyć również do ogrzewania rurociągów wodnych zakopanych w ziemi, czy też podgrzewania podjazdów do garaży. Szczególnie pożądane jest ułożenie kabla w koszu dachu.