Klamerki do mocowania wałka

Klamerki do mocowania wałka

Cienkościenną rurkę metalową małej średnicy najlepiej mocować w szczękach imadła za pomocą dwóch klamerek do bielizny. W taki sam sposób możemy mocować metalowe trzpienie lub drewniane drążki o małych średnicach. Drewno klamerek będzie też w tym wypadku chronić powierzchnię mocowanego przedmiotu przed uszkodzeniem przez szczęki imadła stalowego.