Komin z kanałami wentylacyjnymi

kominKomin z kanałami wentylacyjnymi

Odpowiednie jest zakończenie komina kanałami wentylacyjnymi. W tym wypadku wierzch jest przykryty betonową czapą, a wyloty przewodów są wyprowadzone na boki i wykończone kształtkami kamionkowymi, ustawionymi skośnie. W otworach powinno się również zamontować kratki zabezpieczające przed zakładaniem gniazd przez ptaki lub przedostawaniem się gryzoni.