Korygowanie kształtu dachu

Korygowanie kształtu dachu

Kształt dachu pod różnego rodzaju pokrycia – blaszane, ceramiczne, cementowe – koryguje się przez przybicie dodatkowej wysuniętej deski szczytowej, prostopadłej do kalenicy i okapu. Gdy dach jest trapezowy lub rombowy, należy zamocować dwie deski, z obu stron. Deski szczytowe przykręca się lub przybija do krótkich odcinków łat wysuniętych poza stary dach i przybitych do już istniejących starych łat. Wszystko przysłoni odpowiednie pokrycie dachu.