Łączenie ścian działowych

Wszystkie wewnętrzne ściany działowe powinny być w odpowiedni sposób połączone trwale ze ścianami nośnymi, wewnętrznymi lub zewnętrznymi W celu połączenia już na etapie murowania tych ścian wstawia się wystające cegły służące przewiązaniu murarskiemu z cegłami ściany działowej. Można również mur ściany działowej kotwić do nośnej za pomocą stalowych kotew wpuszczanych w spoiny i przykręconych do już istniejącego muru typowymi kotwami rozprężnymi najlepiej nierdzewnymi.