Malowanie sufitu

Malowanie sufitu

Jeżeli sufit malujemy kilkakrotnie, to kolejne warstwy farby nakładamy pociągnięciami pędzla prostopadłymi do poprzednich. Przy ostatnim powinny być skierowane prostopadle do ściany z oknem, ze względu na kierunek padania światła z niego. Na ogół sufit malujemy dwukrotnie. Trzykrotnie przy farbach słabokryjących o gorszej jakości. Trzykrotne malowanie może być konieczne przy tradycyjnych farbach klejowych lub wapiennych.