Mata grzejna

mata grzejnaMata grzejna

Na naszym rynku są elektryczne maty grzejne z przewodami grubości zaledwie 2,5 mm. Wystarczy taką zatopić w warstwie zaprawy klejącej tej, na której są układane ceramiczne płytki podłogowe. Nie jest konieczna dodatkowa wylewka z zaprawy cementowej. Konieczna – przy wykonywaniu elektrycznego ogrzewania podłogowego z kabli. Matę układa się krótkimi pasami po przecięciu siatki z tworzywa sztucznego, do której zamocowane są przewody grzejne. Nie wolno przecinać przewodów – jedynie siatkę.