Mieszanie kleju

Stosowanie wszelkiego rodzaju kitów i klejów dwuskładnikowych, chemoutwardzalnych wymaga dokładnego odmierzenia w jednakowych proporcjach obu składników i ich dokładnego wymieszania. Łatwo to wykonać wyciskając z tubek składniki na sztywną tekturkę lub płytkę z tworzywa sztucznego. Dokładne odmierzenie składników będzie możliwe, jeżeli z obu tubek wyciśniemy jednakowej długości wałeczki obu składników położone blisko jeden drugiego.