Montaż instalacji

Montując jakąkolwiek instalację ciepłej i zimnej wody lub też centralnego ogrzewania trzeba szczególnie dbać o to, aby nie zanieczyścić wnętrza rur. Wszelkie zanieczyszczenia mogą niszczyć inne elementy instalacji, takie jak baterie wodne, grzejniki itp. Dlatego podczas montażu końce rur trzeba koniecznie zaślepiać bądź odpowiednimi plastikowymi zatyczkami, bądź też nawet zwykłymi kawałkami ściereczek lub papieru. Te zatyczki usuwamy dopiero przy ostatecznym montażu urządzeń wodnych np. baterii lub kranów.