Nanoszenie kleju pacami

Przy klejeniu wszelkich dużych powierzchni np. płyt czy też wykładzin podłogowych do podłoży nie należy nakładać kleju pędzlami łub wałkami. Nie gwarantuje to nanoszenia kleju warstwą równej grubości. Zapewni to jedynie użycie szpachli lub pacy zębatej. Taki tryb postępowania obowiązuje również przy przyklejaniu płytek ceramicznych. Ale do nanoszenia klejów różnych rodzajów musimy używać pac lub szpachli z ząbkami trójkątnymi również takimi, w których wierzchołki ząbków są ścięte (nanosi się mniej kleju).