Ochrona pędzla z farbą

Jeżeli musimy przerwać malowanie ścian nawet na okres 1-2 dni, najlepiej pędzel lub wałek przechowywać owinąwszy go zwykłą folią do celów spożywczych. Nie trzeba ich myć. Musimy jednakże owinąć narzędzie bardzo szczelnie, aby nie dochodziło powietrze. Na ogół wystarczy owinąć folią jedynie wałek futerkowy, bez rączki i tylko włosie pędzla bez uchwytu. Owijamy tak, aby usunąć powietrze spod folii.