Płytki na balkonie

balkon kafelkiPłytki na elastycznym podkładzie
Nie zawsze można przyklejać płytki ceramiczne bezpośrednio do podłoża, szczególnie w obszarze zewnętrznym. Podłoże bywa niestabilne z powodu dużej różnicy temperatury i naprężeń występujących na powierzchni oraz przenikania wilgoci i jej zamarzania. Metoda pewna to przyklejanie …

Pustaki ceramiczne na zaprawie cienkowarstwowej cz.2

ukladanie pustakow zaprawa10. Dozownik przykładany jest do narożnego pustaka i po napełnieniu go dobrze zamieszaną zaprawą, przesuwany jest wzdłuż pierwszego rzędu.
11. Dozownik należy poruszać ze stałą prędkością po pustakach. W trakcie pracy elastyczna zaprawa pokrywa równomierną warstwą całą powierzchnię, tworząc jednolitą …

Pustaki ceramiczne na zaprawie cienkowarstwowej cz.1

ukladanie pustakow1. Na stropie piwnicznym układa się dookoła brzegu warstwę papy o szerokości wznoszonej ściany. Następnie montuje się specjalny przyrząd nastawczy, składający się z dwóch jednakowych prowadnic i aluminiowej łaty. W ten sposób pierwsza warstwa zaprawy będzie idealnie równa.
2. Przy …

Połączenie z otoczeniem – zasady projektowania

ogrod zimowyWykorzystaj słońce i jego działanie. Pod tym hasłem kryje się coraz większa moda na stosowanie wszelkiego rodzaju ogrodów zimowych. Jednak nieodpowiedni kąt nachylenia dachu lub niewłaściwe jego oszklenie oraz otwarte połączenie cieplarni z częścią mieszkalną powodują, że w domu jest …