Parkiet w szachownicę

Parkiet z deszczułek (klepek) możemy ułożyć w szachownicę. Do tego wzoru szachownicy wystarczą deszczułki bądź lewe bądź prawe. Układanie deszczułek w szachownicę rozpoczynamy od środka pomieszczenia. Kierunki deszczułek i kwadratów wyznaczają dwa prostopadle przeciągnięte sznurki. Dla ułatwienia przyklejania pierwsze cztery kwadraty układamy ze sklejonych między sobą deszczułek. Cały kwadrat przyklejamy do podłoża. Przy tym wzorze konieczne jest, aby długość deszczułki była wielokrotnością jej szerokości.