Pewne oparcie drabiny

Wysokiej drabiny nie należy opierać na podłożu bardzo miękkim, wilgotnym. Jej końce powinno się oprzeć na grubej szerokiej desce, zaklinowanej obitymi w grunt kołkami. Trzeba ją też zabezpieczyć przez przywiązanie dołu do trzeciego kołka, zamiast przywiązywać dół drabiny można do deski lub pasa grubej płyty przybić kawałek krawędziaka o który oprzemy dolne końce drabiny.