Pionowe wiercenie

Pionowe wywiercenie otworu gwarantuje zastosowanie wiertarki zamocowanej w stojaku. Jeżeli jest to niemożliwe to wiertarkę trzymaną w reku wiercimy kontrolując jej położenie względem dowolnego pionowego elementu np. bocznej ścianki drewnianego kątownika. Można np. obok miejsca wiercenia postawić metalowy kątownik traserski ze stopką i według jego ramienia prowadzić wiertarkę. Można wreszcie postawić dowolny przedmiot, w którym pionowa, nieco wyższa ścianka będzie prostopadła do podstawy.