Podkład pod boazerię

Podkład pod boazerię

Układając boazerię z desek, listew lub paneli boazeryjnych poszczególne jej elementy mocujemy do drewnianego podkładu. Tworzą go poziome listwy (dla boazerii z pionowym układem elementów) o wymiarach 2,5×6 cm przykręcone do ściany wkrętami i kołkami rozprężnymi. Listwy mocuje się w rozstawie co 40 cm, gdy elementy boazeryjne nie są grubsze niż 10 mm. Dla desek lub paneli o grubości większej niż 10 mm rozstaw można zwiększyć do 60 cm. Listwy dolną i górną przykręcamy w odległości 10-15 cm od podłogi i sufitu.