Podłogi panelowe

Podłogi panelowe

Układając podłogę panelową musimy koniecznie pozostawić 0,5-1 cm szczelinę przy ścianie, by umożliwić swobodne rozszerzanie się paneli. Oprócz tych szczelin dylatacyjnych, trzeba również w większych pomieszczeniach przewidzieć dodatkowe szczeliny dylatacyjne, dzielące powierzchnie na mniejsze pola. Dla zachowania tych szczelin przy ścianie i pomiędzy panelami korzysta się z małych drewnianych kliników wsuwanych w te miejsca. Należy je wsunąć dopiero po ułożeniu całej podłogi.