Pomost malarski

Pomost malarski

Przy malowaniu klatek schodowych trzeba budować specjalne pomosty, z których da się sięgnąć do wysokich partii ścian. Najlepsze jest rusztowanie zbudowane z grubej i szerokiej deski oraz dwóch drabin, opartych o przeciwległe ściany. Tego typu rusztowanie można zbudować w wąskich klatkach schodowych. Przy pracy na tym rusztowaniu ważne jest zachowanie daleko idącej ostrożności przy poruszaniu się na poziomej desce.