Pompa do ścieków

lazienkaPompa do ścieków

Warto wiedzieć, że na naszym rynku są specjalne urządzenia składające się z pompy i zbiornika, które pompują ścieki z urządzeń domowych do kanalizacji zbiorczej. W typowych instalacjach ścieki z urządzeń np. miski ustępowej są odprowadzane grawitacyjnie. To wymaga jednak, aby urządzenie znajdowało się blisko pionu kanalizacyjnego. Dzięki temu zestawowi pompa + zbiornik ścieki trafiają do zbiornika, a stąd są okresowo przepompowywane dalej do pionów kanalizacyjnych położonych w większej odległości.