Pompy obiegowe

W zapomnienie odchodzą już grawitacyjne instalacje centralnego ogrzewania, w których ruch wody wywoływany był różnicą ciężarów ciepłej i zimnej wody. Dla zwiększenia skuteczności przenoszenia energii cieplnej poprzez wymuszony przepływ gorącej wody instaluje się w obiegu co. tzw. pompy obiegowe. One przepompowują wodę, która nieustannie krążąc w instalacji skuteczniej rozprowadza ciepło do wszystkich grzejników, a te z kolei skuteczniej przekazują energię cieplną do ogrzewanego pomieszczenia.