Prawidłowa osłona

W przypadku wszelkiego rodzaju oświetleń ważne jest, aby źródło światła nie świeciło nam bezpośrednio w oczy. Dlatego samodzielnie montując oświetlenie blatu roboczego np. świetlówkami mocowanymi pod wiszącymi szafkami kuchennymi trzeba przewidzieć osłonę od czoła, która odpowiednio przysłoni promienie światła tak, aby nie raziły w oczy. Najlepiej szerokość przesłony ustalić doświadczalnie posługując się listewkami drewnianymi o różnej szerokości. Kolejno przystawiamy je do szafki i obserwujemy wielkość przysłonięcia.