Prawidłowe szlifowanie

Słoję występujące w różnorodnych gatunkach drewna mają większą twardość niż drewno pomiędzy nimi. Aby więc uzyskać gładką powierzchnię podczas szlifowania papierami ściernymi powinniśmy zawsze przesuwać klocek szlifierski zgodnie z kierunkiem tych słojów. Wszelkie ruchy poprzeczne lub skośne spowodują powstanie głębszych rys na powierzchni, które będą trudne do usunięcia, jedynie poprzez bardzo długotrwałe kolejne szlifowania. Dotyczy to szczególnie miękkich gatunków drewna.