Przyklejanie wykładzin

Przy przyklejaniu arkuszowych wykładzin z PCW trzeba zachować odpowiednią kolejność pracy. Arkusze układamy obok siebie z niewielkim 5 cm zakładem i obciążamy woreczkami z piaskiem. Wzdłuż zakładu przecinamy oba arkusze jednym cięciem. Następnie arkusze odwijamy do połowy i odsłonięte w ten sposób podłoże smarujemy klejem Po przyklejeniu obu połówek arkuszy, odwijamy z kolei drugie części i powtarzamy czynności. Pamiętajmy o bardzo starannym i silnym dociśnięciu ich do podłoża.