Przystosowanie wiertła do betonu

Otwory w mniej twardym betonie i cegle można również wywiercić wiertłem do metalu. Trzeba je jednak naostrzyć tak, aby czubek był przesunięty w bok od osi, lub też złamane wiertło naostrzyć w stożek wewnętrzny. W pierwszym wypadku uzyskujemy niewielkie bicie powodujące wykruszanie betonu. W drugim wypadku ostre krawędzie zewnętrzne będą działać jak wiertło koronowe.