Regulacja struga

Właściwą pracę strugiem każdego typu zapewnia jedynie prawidłowe ustawienie jego ostrza. Ważne jest wysuniecie i równoległe ustawienie tej części ostrza, która wystaje poza stopę struga. Regulację ustawienia ostrza dokonujemy patrząc wzdłuż stopy struga pod światło. W ten sposób zaobserwujemy właściwe ustawienie, ewentualne niedokładności i możliwość skorygowania. Oczywiście sama regulacja polega na kolejnym luzowaniu klina, ustawianiu ostrza i ostrożnym dobijaniu klina mocującego, tak aby nie przesunąć ostrza.