Równa linia cięcia dużej płyty

Równa linia cięcia dużej płyty

Przy cięciu dużych płyt, drewniana listwa, ściskami przykręcona do nich, będzie wygodną prowadnicą. Jej brzeg przesuwa się po krawędzi stołu pilarki. Aby jednak przycinać płytę wzdłuż zaznaczonej linii trzeba dokładnie określić miejsce zamocowania listwy prowadzącej. Odległość jej krawędzi od linii cięcia powinna być równa odległości brzeszczota piły od krawędzi stołu.