Równe rozstawienie łat dachowych

Równe rozstawienie łat dachowych

Przy mocowaniu łat dachowych, dla zapewnienia równego ich rozstawienia warto się posłużyć wzornikiem z listewki z podcięciami na końcach. Jej oparcie na łatach właśnie tymi podcięciami bardzo dokładnie wyznaczy konieczny rozstaw. Łaty przybijamy do kontrłat wcześniej zamocowanych do połaci dachowej. Rozpoczynamy od przybicia pierwszej łaty tuż przy okapie i kolejno przybijamy je posługując się wzornikiem.