Ścianka z luksferów

Ścianka z luksferów

Na pewno zbyt rzadko stosujemy w naszych mieszkaniach i domach szklane pustaki zwane luksferami. Można z nich budować ścianki działowe i przegrody częściowo przepuszczające promienie światła. Kształtki muruje się jak zwykłe cegły ceramiczne, łącząc zaprawą cementową. Przy budowie długich i wysokich ścianek trzeba przewidzieć zbrojenie w postaci stalowych prętów wpuszczanych w spoiny pomiędzy luksferami na ogół co 2-3 warstwy pustaków. Zbrojenie jest takie same jak przy ściankach z cegieł.