Sklejanie luźnego połączenia

W starych połączeniach wyrabiają się zarówno gniazdo, jak i czop. Sklejenie obu tych części niewiele pomaga. Połączenie niszczy się zbyt szybko. Przy naprawie trzeba więc okleić czop rzadkim płótnem nasyconym klejem stolarskim, tym samym którym będziemy kleili połączenie. Ta dodatkowa warstwa usunie niepożądany luz. Przed sklejeniem połączenia, gniazdo trzeba dokładnie oczyścić wyskrobując warstewki starego kleju.