Sprawdzenie struktury papieru

img22Przy wielu pracach z papierem trzeba znać „układ włókien. Jeśli przeciągniemy paznokciem po krawędzi kartki, jej sfalowanie będzie oznaczać, że krawędź jest prostopadła do włókien. Można też kartkę rozedrzeć; mały margines świadczy, że zrobiliśmy to wzdłuż włókien – i przeciwnie. Duży margines przy przedarciu będzie świadczył o prostopadłym układzie włókien, a bardzo niewielkie pofalowanie krawędzi o układzie równoległym włókien.