Stosowanie pianki

Szeroko obecnie wykorzystujemy w budownictwie poliuretanową piankę montażową. Nią osadza się ościeżnice drzwi i okien. Trzeba przy tym pamiętać, że pojemnik z pianką trzymamy zawsze odwrotnie tak, aby rurka którą wypływa pianka znajdowała się na dole. Jeżeli przerywamy pracę, to pojemnik należy obrócić i rurkę przedmuchać gazem znajdującym się w górnej części pojemnika. Zapobiegnie to zaschnięciu pianki w rurce. Nie przedmuchujemy za długo, gdyż brak gazu nie pozwoli na pełne wykorzystanie pianki.