Symetryczny układ płytek

balkon kafelkiSymetryczny układ płytek

Regułą przy przyklejaniu płytek ceramicznych w obrębie jednej ściany jest układ symetryczny. Niejednokrotnie z innych względów można z tego zrezygnować. Nie wolno jednak rezygnować z tego w przypadku, gdy na ścianie znajdują się dwa okna. Tu musi wystąpić układ symetryczny tak, aby w osi symetrii znalazła się linia pionowych spoin lub też linia płytek ceramicznych. Oś symetrii musi przebiegać dokładnie pośrodku szerokości ściany pomiędzy oknami. W takim wypadku przyklejanie płytek zaczynamy od niej.