Typowe cegły i ich układy

Typowe cegły i ich układy

Warstwa wozówkowa oraz warstwa główkowa to typowe układy cegieł w murach oraz oznaczenia (połówka, cegła pełna, dziewiątka, kwaterka, beleczka) odpowiednio przycinanych cegieł stosowane w budownictwie. Warto je znać, aby w trakcie budowy domu móc rozmawiać z fachowcami. Każdy na pewno wie co to połówka. Ale nie każdy, że dziewiątka – to 3/4 cegły, a kwaterka 1/4. Beleczka to też połówka, ale cegły przeciętej wzdłuż dłuższego boku. W warstwie, cegły układane prostopadle dłuższymi bokami tworzą tzw. układ główkowy, równolegle – wozówkowy.