Usprawnienie dłutowania

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Dłutowanie czopów, wycięć i wpustów zawsze będzie łatwiejsze, jeśli uprzednio wykonamy piłą poprzeczne nacięcia. Pozwolą one uniknąć jakże częstego ześlizgiwania się dłuta prowadzonego pod słoje drewna, a więc i dłutowania na zbyt dużą głębokość. Wykonujemy nacięcia co 5-10 mm na pełną głębokość dłutowania. Nacięcia najlepiej wykonywać piłą grzbietnicą. Skrajne nacięcia powinny dokładnie wyznaczać szerokość dłutowania.