Wciskanie pianki montażowej

W przypadku uszczelniania styków ścian pianką poliuretanową można posłużyć się polietylenową rurką nasuniętą na wylot pojemnika z pianką. Taką rurką będzie można wcisnąć piankę w trudno dostępne miejsca np. wąskie szczeliny tuż przy suficie, czy też ościeżnicach okien i drzwi. Po użyciu ten krótki odcinek rury wystarczy wyrzucić, a w miarę potrzeby nasunąć nowy. Giętką rurkę można wsunąć głębiej w szczelinę, a tym samym dokładniej wypełnić ją pianką.