Wielowarstwowe przewody wodne

W nowoczesnych instalacjach do wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania stosuje się rury wielowarstwowe, typu „sandwich”. Wewnętrzna, z twardego polietylenu jest osłonięta płaszczem z blachy aluminiowej. Zewnętrzna – osłonowa jest z polietylenu zwykłego. Instalacje tego typu łączy się mechanicznie zaciskając rury na różnego rodzaju złączkach mosiężnych lub brązowych. Trwałość tych instalacji jest określana na ponad 100 lat. Niestety, jest dużo droższa.