Wykańczanie spoiny

Przy prawidłowym wykańczaniu ceramicznej okładziny ściennej, wszystkie spoiny powinny być dokładnie wyprofilowane. Najlepiej to uzyskać przez wyskrobanie fugi odpowiednio zaokrągloną drewnianą szpatułką lub patyczkiem. Kształtowanie spoin należy rozpocząć w momencie rozpoczęcia twardnienia masy spoinującej, wprowadzonej w szczeliny. Czas ten na ogół wynosi 1-2 godziny.