Wzmocnienie ram

Duże i ciężkie ramy wszelkiego rodzaju wykonane z drewna nawet wtedy, gdy poszczególne ramiaki są połączone widlicami trzeba dodatkowo wzmocnić, montując w narożach nierdzewne, płaskie kątowniki wzmacniające. Kątownik taki przykręca się kilkoma wkrętami, po umieszczeniu go w specjalnym wyżłobieniu na powierzchni obu ramia-ków. Po przykręceniu należy wzmocnienie zaszpachlowaĆ, przeszlifować, a następnie pomalować całość farbą kryjącą.