Zabezpieczenie wierzchu komina

Zabezpieczenie wierzchu komina

Wszystkie wyloty przewodów kominowych powinny być zabezpieczone przed ptakami, które by mogły w nich zakładać gniazda. Osłonę może stanowić stalowa kratka wmurowana w kołnierz komina. Jeżeli wierzch komina przysłania innego rodzaju osłona, to musimy przewidzieć zamontowanie oddzielnych kratek w otworach bocznych.